Τραπέζια

... ακουμπώ, τοποθετώ, συνάθροιση, φαγητό, τρώω, πίνω, χαρά, παιχνίδι, λύπη, τελετή, ένας, πολλοί...
... μνήμες... χώμα, πέτρα, βράχος, τραπέζι, πέτρα, τραπέζι, γλυπτό, τραπέζι, λιτό, μάρμαρο, σίδηρος, γυαλί, πέτρα, ...

 

 

 


Lemnos

Gamella


Delphi


Athena

Sparte

Dodone

Olynthe